Testet

Ministria e Infrastrukturës, në bazë të vendimit  nr. 2263/2012 të datës 23.08.2012 , në ueb faqen e saj ka bërë publikimin e “ Pyetjeve me përgjigje për dhënin e provimit për shofer “.

 

Kliko linkun e Ministrisë së Infrastrukturës:  mi-ks.net/testet për të shkarkuar "Pyetje me përgjigje për dhënien e provimit për shofer".
E re: Shkaroni edhe korigjimet e fundit të bëra në këto teste duke klikuar në këtë link: mi-ks.net/korigjimet

1. Shkarko testet
2. Shakrko korigjimet e testeve